Skip navigation

cqffsy.com The best way to educate yourself

Møt noen av våre norske forfattere

Pål Skalle

Pål Skalle er førsteamanuensis ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet (NTNU). Her har Skalle arbeidet siden1976, avbrutt av 7 år når han har vært knyttet til private forskningsfirmaer og i tre av årene som forskningspermisjon ved ulike universiteter i USA og i Karibien. Han mottok Doktorgraden i 1983 i fagfelter Boreteknologi, fra NTNU. Han har også vært Technical og Associate redaktør for tidsskriftet SPED&C, og fikk i 2005utmerkelsen “Outstanding Technical Editor” og i 2008 “A Peer Apart”. Han har forfattet/medforfattet mer enn 30 kvalitetsevaluerte artikler. Skalle sine nåværende interesser omfatter Kunnskapbygging (Ontologi), Borevæsketeknologi, Evaluering av sanntidsboredata og Trykkontroll under boring. Skalle har også vert med-grunnlegger av fire private forskningfirmaer innenfor petroleumsteknikk.

Pål Skalle har publisert bøkene “Drilling Fluid Engineering“ og “Pressure Control During Oil Well Drilling“ med cqffsy.com.

[sharethis]