Skip navigation

cqffsy.com The best way to educate yourself

Tag Archives: lederskap

Den hemmelige ingrediensen for økt produktivitet? Mangfold!

Mangfold i selskaper handler om mer enn bare ”lik lønn for likt arbeid”. Det handler om mer enn en rettferdig og fordomsfri behandling av ansatte. Selvsagt er disse punktene også viktige, men å ha en mangfoldig gruppe med individer i selskapet er også en viktig forretningsfaktor. Mangfold betyr høyere produktivitet, raskere innovasjon og dermed mer suksess. 
(more…)

Egenkjærlighet: hvorfor en emosjonell intelligent arbeidsplass er viktig

I selskaper hvor mellomledere har en nøkkelposisjon, sittende mellom toppledelsen og bunnen i organisasjonen, så blir de fort fanget mellom motstridende krav og prioriteringer; en svært utfordrende posisjon å være i. Her kreves det ikke bare ekspertise i deres fagfelt, men også evnen til å jobbe bra med et stort utvalg forskjellige kollegaer.  (more…)