Skip navigation

cqffsy.com The best way to educate yourself

Tag Archives: Utvilking

Fleksibilitet er Nøkkelen til en Produktiv Arbeidsstyrke!

soft-skills-at-work-flexibility-ebooks-bookboon-bl

Et ord ble spesielt populært etter den økonomiske nedgangen i 2008: nedbemanning. Oppsigelser ble ensbetydende med at ansatte ble bedt om å gjøre den samme mengden med arbeid som før, men med færre kollegaer. Dette førte til at ansatte med spesielle soft skills ble enda viktigere for arbeidsgiveren.  (more…)