Skip navigation

cqffsy.com The best way to educate yourself

Tag Archives: Veiledning

Mentoring på jobb: hvordan ta det opp et nivå og skape en vinn-vinn situasjon

Å ha en mentor er en verdifull og spennende reise som gir deg økt selvinnsikt. Det kan også være en god måte å hjelpe deg å finne en god arbeid-privatliv balanse samtidig som du nærmer deg dine ambisiøse mål.

Mentoring kan hjelpe deg å forbedre dine profesjonelle evner, samtidig som du  kan lære mer om hvordan du kan oppfylle ditt potensial. Prosessen er en utmerket måte å bygge opp selvtilliten og oppdage nye ferdigheter. I tillegg til å maksimalisere dine naturlige evner. Med frisk selvinnsikt og økt emosjonell intelligens øker farten opp karrierestigen. Du vil snart tilfredsstillende oppnå dine målsetninger og ambisjoner! Her er de første trinnene…  (more…)

Veiledning som en Soft Skill: Hvordan hjelpe nye ansatte

soft-skill-mentoring-ebook-bookboon-bl

Det virker som om kontoret har blitt et stressende sted. Nå, mer enn noen gang, trenger en bedrift at alle dens ansatte går sammen for å sørge for at firmaet lykkes. Tidligere års ‘dog-eat-dog’ verden går nå imot sin hensikt hvis hensikten er hjelpe en bedrift å vokse. Det erstattes isteden med en soft skill, veiledning. Senior og mer erfarne ansatte må komme ut av boblen sin av egne oppgaver og hjelpe de rundt seg.  (more…)

Coaching & Veiledning: Hvorfor Soft Skills som dette er viktig hos Ansatte

coaching-mentoring-soft-skills-ebook-bookboon-bl

Mange arbeidsgivere vet at soft skills som coaching, veiledning, ledelse og teamwork er avgjørende for god produktivitet og alt i alt en vellykket bedrift. Når tiden er moden for å utvide arbeidsstyrken, kan nåværende ansatte som er i stand til å veilede nye ansatte eller medarbeidere som er nye i en rolle, hjelpe dem med å treffe bakken løpende under vennlig tilsyn. Å oppfordre dine ansatte til å utvikle coaching ferdigheter vil lønne seg i det lange løp med forbedret profesjonell utvikling på jobb. Forbedrende muligheter for dine ansatte kan føre til en positiv arbeidsmoral og en mer lojal arbeidsstyrke.  (more…)